Usluge

TEHNIČKA POMOĆ I ODRŽAVANJE
Specijalizovani servis za rešavanje problema tehničkih proizvoda, bilo pod garancijom ili pod ugovorom, ili bez. Pomoć se pruža i za proizvode kupljene od trećih strana, ali za koje, kao deo našeg tržišnog asortimana, imamo nadležnost za obavljanje tehničkih intervencija.

INŽENJERSKI KONSALTING
Naši inženjeri i brojni kvalifikovani partneri validna su referenca za suočavanje i sa najzahtjevnijim projektima.

INSTALACIJA I OBUKA HW&SW
Usluga podrške, prilagođena potrebama klijenta, za optimizaciju vremena instalacije i minimiziranje krive učenja.

CUSTOMER CARE
Usluga prvog interfejsa nakon kupovine, kako bi se proverilo zadovoljstvo korisnika i, dalje na raspolaganju, za podršku novim potrebama.

UPDATE
Organizacija treninga, korisničke grupe, događaji namenjeni najnovijim tehnologijama i aplikacijama. Redovna objava vesti o proizvodima i uslugama.